دبیر کمیته

سرکار خانم مقدسه معصومیان


مدرک تحصیلی : دانشجوی کارشناسی رشته پرستاری

تلفن : ۰۸۱۳۳۱۳۲۰۱۵

ایمیل : mailto:moqadasmasoumii138@gmail.com

Loading