کارگاه تست پاپ اسمیر چیست و چگونه میتوان برگه آزمایش تست پاپ اسمیر را تفسیر کرد؟

مدرس:سپیده رضایی دوشنبه ۲۸ شهریور ساعت ۱۳_۱۱ کارگاه بصورت مجازی و در بستر ادوب کانکنت بوده و رایگان میباشد. لینک ثبت نام https://t.me/sabtenamekargaلینک ورود به کارگاهhttp://vc.asaums.ac.ir/vc-01لینک دریافت گواهیhttps://t.me/student_Research_committee  124 همه بازدید…

کارگاه اصول واکسیناسیون

کمیته دانشجویی توسعه آموزش (EDC) با همکاری کمیته تحقیقات دانشجویی برگزار میکند کارگاه اصول واکسیناسیون سرفصل ها: حساسیت به واکسن ها نکات مربوط به تزریق واکسن واکسیناسیون نوزادان نارس نکات…