کارگاه آموزش لغات انگلیسی رایج در علوم پزشکی

ویژه دانشجویان 🔵مدرس:مقدسه معصومیان ⏳زمان:یکشنبه 1 خرداد ماه 1401ساعت 21:00 بصورت مجازی🖥 در بستر ادوبی کانکت 📋همراه با اعطای گواهی معتبر به شرکت کنندگان لینک شرکت در جلسه:http://vc.asaums.ac.ir/vc-01لینک صدور گواهی:https://t.me/student_Research_committeeلینک…